Brand FS1253

Planslipmaskin

Specifikation
Lagernummer: 120232
Längdrörelse: 1280mm
Tvärrörelse: 350mm
Vertikalrörelse: 500mm
Aut. nedmatning: 0,0001-0,01mm/st
Vikt: 3700kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.