Johansson 3U-AC

Slipmaskiner Rund-, Inner-, Centerless- & Plan-

Information
Lagernummer: 140265
Serienummer: 10011
Slipdiameter: 695 mm
Dubbavstånd: 5000 mm
Sliplängd: 4000 mm
Arbetstyckevikt mellan dubb: 2500 kg
Bordsbelastning: 6000 kg
Slipskiva: 762x102x305 mm
Spindelmotor: 55 kW
Vikt: 24 ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.