Kemppi KAP-40

Punktsvets

Specifikation
Lagernummer: 290745
Serienummer: 216048/C
Effekt: 40kVa
Slaglängd: 100mm
Presstryck : 300kp
Svetshastighet: 180 isku/st
Kylvattenbehov : 3l/min
Svetsvakt: Kwemppi PHS45

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.