Magazine in & out feed of bars

Svetslägesställare, Stödlager, Rullbockar, Stångmagasin, Robotar, Matarverk & Hasplar

Information
Lagernummer: 290453
Stånglängd: 6 m

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.