Vinkelhylla 1525x1055

T-spårs/Rund-bord, Kuber & Svets

Information
Lagernummer: 250144
Vertikalplan: 1525x1055 mm
Horisontalplan: 1055x550 mm
T-spår: 32 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.