Vinkelhylla 1525x1000

T-spårs/Rund-bord, Kuber & Svets

Information
Lagernummer: 250145
Vertikalplan: 1525x1000 mm
Horisontalplan: 1000x550 mm
T-spår: 28 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.