Arboga-Darenth TL2 spåntransportör

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Information
Lagernummer: 250192
Serienummer: 1001-3221
Längd Lågdel: 4800 mm
Bredd: 440 mm
Höjd: 280 mm
Höjd utmatning: 1500 mm

Övrigt/Tillbehör

Kommer från en SMT Swedturn 12

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.