Fanuc Tape Cut-W1

Trådgnist

Information
Lagernummer: 290744
Längdrörelse: 500mm
Tvärröresle: 350mm
Vertikalrörelse: 300mm
Bord: 650x450mm
Effektbehov: 32A
Längd: 3000mm
Bredd: 2400mm
Höjd: 2400mm
Vikt: 3000kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.