Elite AR5-FE

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130130
Serienummer: 1948
Dubbavstånd: 540 mm
Diameter: 214 mm
Längdrörelse: 400 mm
Tvärrörelse: 135 mm
Slipskiva: 150 mm
Spindelvarvtal: 2800-7500 rpm
Slipdockan titlbar: ±20 °
Motor: 0,75 hp
Längd: 1180 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 1300 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.