Commander CDG-610

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130163
Serienummer: G 285412
Dubbavstånd: 420 mm
Swing: 225 mm
Längdrörelse: 270 mm
Tvärrörelse: 130 mm
Vertikalrörelse: 180 mm
Spindeln tiltabar: +90-30 °
Arbetsdockan vridbar: 180 °
Slipmotor: 0,5 hp
Arbetsdockans motor: 0,25 hp
Längd: 900 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 1450 mm
Vikt: 400 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.