Jungner US450

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130255
Serienummer: 96-040-03
Bord: 800x114mm
Längdrörelse: 450mm
Tvärrörelse: 300mm
Vertikalrörelse: 250mm
Slipskiva: 150mm
Spindelmotor: 1,5kW
Årsmodell: 1996
Längd: 1800mm
Bredd: 1200mm
Höjd: 1700mm
Vikt: 1200kg

Information

3-axlig Sony DRO, Profilsliputrustning med diaskopisk belysning. Avrivare AV-5 för profilering

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.