Cincinnati No 2

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130257
Serienummer: CK6913-5
Dubbhöjd: 127mm
Dubbavstånd : 630mm
Längdrörelse: 405mm
Tvärrörelse: 200mm
Vertikalrörelse: 265mm
Slipskiva: 152mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.