Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss

Vi tycker att integritet är viktigt. Här följer en kort förklaring till hur vi ser på dataskyddsförordningen. Vi behandlar personuppgifter för att ge råd och erbjuda våra kunder fina verkstadsmaskiner. För att reglera att vi följer de regler och förväntningar som finns på oss jobbar vi aktivt med att ha biträdesavtal mellan oss och de leverantörer som vi samarbetar med. I de fall du besöker vår hemsida, skickar mail och brev till oss, söker jobb eller jobbar hos oss sparar vi dina personuppgifter.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar enbart de uppgifter som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra produkter och tjänster. Vi behandlar bara dina uppgifter så länge du som kund önskar eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer hos oss, samt av oss utsedda underleverantörer. Vi säkerställer att våra underleverantörer lever upp till samma skyldigheter som vi har genom att skriva avtal med dem, samt vid oannonserade tillfällen göra kontroller för att se till att de efterlever det vi kommit överens om. Uppgifter som vidarebefordras till andra används endast för att tillhandahålla de tjänster som vi erbjuder åt våra kunder. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning GDPR. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas.