Vår historia

Norima AB grundades 1980 av Lennart Norin. Affärsidén har hela tiden varit densamma, att köpa begagnade verkstadsmaskiner och sedan sälja vidare. Redan från början gjordes affärer såväl inrikes som över hela världen. Under åren har handeln växt kontinuerligt i egna lokaler med en liten organisation.

Företaget har varit beläget på samma plats sedan 1982, lokalerna har utökats från ca 1000m² till dagens 12.000m².

Norima grundades av Lennart Norin

Norima flyttade till nuvarande plats.

Lotta Rosenqvist började på företaget.

Tobias Kruse började på företaget och Philip Norin föddes.

Lagerhallarna byggdes ut 5000m² till en total area på 12 000m².

Philip Norin började på företaget.