Tabre 580 engraving machine

Fräsmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 290622
Arbetstyckediameter: 1300 mm
Arbetstyckehöjd: 100 mm
Arbetsstyckevikt: 150 kg
Linjens längd: 20 mm
Hastighet: 55, 65 &85 st/min
Delning: 25-3240 pcs
Längd: 850 mm
Bredd: 620 mm
Höjd: 1500 mm
Vikt: 400 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.