Rundbord m delningsanordning och axel för drivning

Golvplattor, T-spårs/Rund-bord, Kuber

Specifikation
Lagernummer: 250028
Diameter: 605 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.