Kub 500x700x800mm

Uppspänningskub

Specifikation
Lagernummer: 250138
Hålbild c-c: 50mm
Gängade hål: M16

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.