Demag Elektrisk Kättingtelfer 125/250kg

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Information
Lagernummer: 190093

Övrigt/Tillbehör

Griptång

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.