Behringer Super/A275/4 Aut

Sågar, Kapmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 110138
Serienummer: 974701

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.