Caser 1200x750x450 Borrbord

T-spårs/Rund-bord, Kuber & Svets

Information
Lagernummer: 250156
Höjd: 690 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.