Guillin X5646

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060226
Serienummer: 0087
Längdrörelse: 900 mm
Tvärrörelse: 700 mm
Vertikalrörelse: 500 mm
Bord: 1235x460 mm
Snabbtransport: 2800 mm/min
Spindelkona: ISO 40
Spindelvarvtal: 30-2050 rpm
Motor: 5,5 kW
Längd: 2115 mm
Bredd: 2200 mm

Övrigt/Tillbehör

Kulskruvar, DC-motor för matning, plastbelagda gejdrar, aut. lubrication

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.