Perthometer

Ytjämnhetsmätare

Specifikation
Lagernummer: 230041
Ytjämnhetsinstrument: C3A
Matningsanordning: PRK
Mätstativ: PST/SE
Längd: 650 mm
Bredd: 450 mm
Höjd: 1020 mm
Vikt: 120 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.