Jungner Profilprojektor

Mät-, Förinställning- & Testmaskiner

Information
Lagernummer: 250067

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.