Millutensil Bandmatning Bredd 300mm

Bandmatnings linje

Specifikation
Lagernummer: 180376
Serienummer: AE0.336.03
Matarverk: Millutensil 80.20.360
Bandbredd: 300mm
Plåttjocklek: 1-3mm
Hastighet 35mm frammatning: 200st/min
Precision: +-0,1mm
Matningslängd max/frammatning: 2500mm
Vikt: 700kg
Riktverk: Domsand 337
Bandbredd: 300mm
Plåttjocklek : 3mm
Haspel: Millutensil SF1000
Coilvikt: 1000kg
Coildiameter: ø1200mm
Bandbredd: 300mm
Centrumdiameter: 370-630mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.