Dimeco 1676/H

riktverk

Specifikation
Lagernummer: 180385
Serienummer: 43124-4/2
Plåtbredd: 1300mm
Plåttjocklek : 1,7mm
Antal matarvalsar: 4pcs.
Antal riktvalsar: 7pcs.
Valsdiameter : 80mm
Årsmodell: 2004
Vikt: 2800kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.